Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals

El projecte

Formació inicial de mestres en tecnologies digitals
Barcelona, dijous 13 de setembre de 2018, 16.30h

Il·lustració 1

Antecedents


Des de la implementació dels graus de mestre s’ha vist agreujada la preocupació que els estudiants d’aquests ensenyaments no rebin una adequada formació en tecnologies digitals.

El pas d’una assignatura en l’antiga diplomatura que era obligatòria per a totes les universitats, Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació, a un plantejament transversal en les diferents assignatures del grau, no està donant els resultats esperats.

Les tecnologies digitals tenen un tractament molt diferent en els plans d’estudi de les universitats catalanes i, l’opció per la transversalitat, ha fet que el professorat que imparteix les diferents assignatures doni un tractament desigual a les tecnologies digitals.

En aquest projecte s’analitzarà la situació actual per fer un proposta formativa que aconsegueixi donar resposta a les necessitats del nous mestres, i que sigui aplicable a totes les universitats catalanes que imparteixen aquest grau.

El Projecte

El projecte s’estructura en 5 fases, des de setembre de 2016 fins a setembre de 2018

Fases del projecte
Fases del projecte
Fase 1

Anàlisi i recerca
Revisió de competències

Analitzar bibliografia i recerques al voltant de la formació inicial dels mestres en relació a les Tecnologies Digitals.

Revisar les competències establertes en el Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent del Departament d'Ensenyament en relació als actuals plans d'estudi dels graus de mestre de les universitats catalanes.

Fase 2

Recollida d'opinions i experiències

Recollir l'opinió, d'associacions de mestres, de mestres en actiu de referència i estudiants dels graus de mestre, en relació a les necessitats formatives vinculades a les Tecnologies Digitals.

Recollir informació relativa a les estades de professors universitaris en centres estrangers de formació de mestres.

Fase 3

Elaboració de la proposta

Elaborar una proposta interuniversitària per a la formació inicial de mestres en relació a les Tecnologies Digitals.

Fase 4

Disseminació i reelaboració de la proposta

Informar de la proposta als responsables de política acadèmica de les universitats catalanes, de les polítiques educatives del Departament d'Ensenyament, i a la comunitat educativa en general, de cara a possibilitar la millora de la proposta i a articular la seva aplicació.

Difondre el procés i resultats del projecte.

Participants

Universitat de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Lleida Universitat de Girona Universitat Rovira i Virgili Universitat Ramon Llull Universitat de Vic Universitat Internacional de Catalunya Universitat Abat Oliba CEU Universitat Oberta de Catalunya Universitat Pompeu Fabra Universidad de Buenos Aires

Universitat de Barcelona

· Joan-Anton Sánchez (coordinador)

· Cristina Alonso

· Pablo Rivera

· Sara Carrasco (becària del projecte)

· Xavier Giró (tècnic de suport a la recerca)

· Martí Cerezo (col·laborador)

· Paula Lozano (col·laboradora)

Universitat Autònoma de Barcelona

· Alejandra Bosco

· Katia Veronica Pozos (col·laboradora)

Universitat de Lleida

· Georgina Rovira

Universitat de Girona

· Meritxell Estebanell

Universitat Rovira i Virgili

· Mar Camacho

Universitat Ramon Llull

· Jordi Simon

Universitat de Vic

· Jordi Chumillas

Universitat Internacional de Catalunya

· Maria Domingo Coscollola

Universitat Abat Oliba CEU

· Ferran Gandol

Universitat Oberta de Catalunya

· Montse Guitert

Universitat Pompeu Fabra

· Carme Hernández (col·laboradora)

Universidad de Buenos Aires

· Marianna Maggio (col·laboradora)

Documents

La proposta

PDF

Proposta FIMTED
Proposta de Formació Inicial de Mestres en Tecnologies Digitals

Articles

PDF

Fomentando la competencia digital docente en la universidad: Percepción de estudiantes y docentes
Domingo-Coscollola, M., Bosco, A., Carrasco, S., y Sánchez-Valero, J. A. (2020).
Revista de Investigación Educativa, 38(1), 167-182. doi: 10.6018/rie.340551

Capítols de llibre

PDF

Análisis de la presencia de la Competencias Digitales Docentes en los planes de estudio de los grados de las universidades catalanas
Sánchez, J. A., Alonso, C., Camacho, M. i Estebanell, M. (2018).
A P. Membiela, N. Casado, M. I. Cebreiros i M. Vidal (eds.) Investigación y práctica en la educación superior (pp. 187-192). Orense: Educación Editora. (adjunto PDF)

PDF

Construyendo una propuesta sobre competencia digital docente para la formación inicial de maestros de Cataluña
Domingo, M. i Sánchez, J. A. (2018).
A I. del Arco i P. Silva (eds.) Tendencias nacionales e internacionales en organización educativa: entre la estabilidad y el cambio, pp 1-7. Madrid: Wolters Kluwer.

Comunicacions

PDF

Visiones de maestros y estudiantes sobre la formación inicial en competencias digitales
Joan-Anton Sánchez i Valero, Montse Guitert Catasús, Pablo Rivera Vargas i Jordi Simón Llovet
Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE2017)

PDF

Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals
Joan-Anton Sánchez i Valero
Seminari “Desplegament de la Competència Digital Docent (CDD) a la formació inicial i permanent del professorat”

PDF

Building A Training Model For The Digital Competence Of Future Teachers In Catalonia
Sara Carrasco Segovia, María Domingo-Coscollola, Alejandra Bosco i Joan-Anton Sánchez Valero
European Conference on Educational Research (ECER) 2017

PDF

Asimilación de competencias en tecnologías digitaless en la formación inicial docente
Pablo Rivera-Vargas, Joan-Anton Sánchez i Valero, i Paula Lozano Mulet
Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia 2018

PDF

Propuesta interuniversitària de formación de maestros en tecnologías digitales
Joan-Anton Sánchez i Valero, Alejandra Bosco Paniagua, Sara Victoria Carrasco Segovia, Pablo Rivera Vargas
Simposi: “Conectando Redes” (2018)

PDF

The Role Of Teacher Networks As Agents For Change In Shaping Teachers’ Digital Competence
Mar Camacho, Maria Domingo-Coscollola i Montserrat Guitert
European Conference on Educational Research. ECER 2018

PDF

A proposal for training in digital competencies of future teachers in Catalonia
Joan-Anton Sánchez i Valero, Sara Carrasco, Alejandra Bosco i Cristina Alonso
European Conference on Educational Research. ECER 2018

Contacte

Per a qualsevol consulta o demanda d'informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça següent:

contacte@fimted.cat